Gdje sa e-otpadom

GRAĐANI

Svi smo se nekad zapitali gdje odložiti ili predati električni i elektronski / elektro / e-otpad /stare aparate?

Građani svoj e-otpad mogu predati u bilo koji ZEOS-ov ulični kontejner ili Zeleni namještaj, a velike aparate mogu dovući i na neko od naših reciklažnih dvorišta, sve lokacije se nalaze prikazane na karti ispod. Trenutno je u toku i pilot projekat za preuzimanje e-otpada sa adrese građana, na području Općine Stari Grad, koji se realizuje po osnovu Naloga za preuzimanje. Ova usluga je besplatna, a građanin je dužan svoj e-otpad pripremiti kod ili ispred ulaza u objekat.

PRAVNA LICA

Pravna lica svoj električni otpad mogu također besplatno predati u ZEOS eko-sistem d.o.o. na reciklažu, za količine 150 kg i više organizovano je besplatno preuzimanje sa adrese (posjednik e-otpada je dužan e-otpad pripremiti kod ili ispred ulaza u objekat, osim ukoliko želi platiti uslugu iznošenja), manje količine e-otpada posjednik dovozi na neko od reciklažnih dvorišta Operatera sistema.

U oba navedena slučaja popunjava se Nalog za preuzimanje.

Posjednik e-otpada dobiva potrebnu dokumentaciju o preuzimanju, a ovlašteni sakupljač ukoliko je potrebno ovjerava i zapisnik pripremljen od strane posjednika e-otpada. Zapisnik o predaji treba da odgovara predatoj opremi, u suprotnom neće moći biti ovjeren.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati ovdje.

 

 

Lokacije uličnih kontejnera za e-otpad u Federaciji Bosne i Hercegovine:
Općina Ulica
Mostar Zalik 4b
Mostar Kralja Tomislava 9.
Konjic Maršala Tita 62.
Konjic Trg državnosti, gradska pijaca
Vogošća Ulica 24. juna
Stari Grad Safvet-bega Bašagića 69.
Stari Grad Bistrik iznad broja 50.
Centar Hamdije Kreševljakovića
Stari Grad Zelenih beretki, preko puta broja 10.
Centar Ul. Kapitol br. 12.
Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 7
Novo Sarajevo Hamdije Čemerlića 45.
Novo Sarajevo Topal Osman-paše 14.
Novo Sarajevo Ložionička 16
Novo Sarajevo Paromlinska, raskrsnica sa Envera Šehovića
Novo Sarajevo Azize Šaćirbegović 81
Novo Sarajevo Džemala Bijedića 73.
Novi Grad Gradačačka 1.
Novi Grad Salke Lagumdžije 14.
Novi Grad Trg grada Prato 8.
Novi Grad Semira Frašte 9.
Novi Grad Adija Mulabegovića 17.
Ilidža Barska 59-I
Hadžići Ulica Džamijska
Centar Husrefa Redžića preko puta broja 12. / Mehremića trg 7.
Novi Grad Trg solidarnosti
Ilijaš Kakanjska 5
Vogošća Igmanska

 

Podijeli sadržaj