Lokacije i preuzimanje

Na karti ispod se nalaze lokacije gdje je moguće pravilno odložiti e-otpad (električni i elektronski otpad, stari aparati, pokvareni uređaji), koji nakon toga ide na proces reciklaže u okviru uspostavljenog sistema sakupljanja od strane ZEOS eko-sistem d.o.o.

Ukoliko neka od lokacija više ne postoji možete nam pisati na info@zeos.ba ili nas kontaktirati na 033 628 606.

Infrastruktura je namijenjena svim građanima za pravilno odlaganje e-otpada, kako bi proces reciklaže bio omogućen.

Pravna lica svoj električni i elektronski otpad mogu predati na reciklažu putem elektronskog naloga ovdje. Za sve veće količine obezbijeđen je i transport, a manje količine se mogu dovući direktno na neko od naših reciklažnih dvorišta, posjednik će u oba slučaja dobiti potrebnu dokumentaciju.


U infrastrukturu spadaju:

Reciklažna dvorišta Ulični kontejneri Zeleni namještaj
Veliki aparati
Rashladni uređaji
Mali aparati
TV i monitori
Sijalice
Mali aparati, 
Kablovi i baterije
IT oprema i mobiteli
Instrumenti i alati

Zeleni – mali aparati, mobiteli (promjer 25 cm)
Žuti – štedne i fluorescentne sijalice
Plavi - baterije
Lokacije uličnih kontejnera za e-otpad u Federaciji Bosne i Hercegovine:
 

Općina

Ulica

Općina

Ulica

Mostar

Zalik 4b

Novi Grad

Gradačačka 1.

Mostar

Kralja Tomislava 9.

Novi Grad

Salke Lagumdžije 14.

Konjic

Maršala Tita 62.

Novi Grad

Trg grada Prato 8.

Konjic

Trg državnosti, gradska pijaca

Novi Grad

Semira Frašte 9.

Vogošća

Ulica 24. juna

Novi Grad

Adija Mulabegovića 17.

Stari Grad

Safvet-bega Bašagića 69.

Ilidža

Barska 59-I

Stari Grad

Bistrik iznad broja 50.

Hadžići

Ulica Džamijska

Centar

Hamdije Kreševljakovića

Centar

Husrefa Redžića preko puta broja 12. / Mehremića trg 7.

Stari Grad

Zelenih beretki, preko puta broja 10.

Novi Grad

Trg solidarnosti

Centar

Ul. Kapitol br. 12.

Ilijaš

Kakanjska 5

Novo Sarajevo

Zmaja od Bosne 7

Vogošća

Igmanska

Novo Sarajevo

Hamdije Čemerlića 45.

 

 

Novo Sarajevo

Topal Osman-paše 14.

 

 

Novo Sarajevo

Ložionička 16

 

 

Novo Sarajevo

Paromlinska, raskrsnica sa Envera Šehovića

 

 

Novo Sarajevo

Azize Šaćirbegović 81

 

 

Novo Sarajevo

Džemala Bijedića 73.