Zakonska regulativa

Obrasci

 
Popunite online nalog za preuzimanje e-otpada
 
Prateći list za OEEO - primjer za posjednike
 
Izvještaj OEEO - primjer za obveznike
 
Izjava za oslobađanje od plaćanja - primjer za obveznike

Zakonska regulativa

 
Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda -214.55 KB
("Službene novine Federacije BiH" br. 87, dana 12.10.2012. godine)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH" br. 107, dana 31.12.2014. godine)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH" br. 12, dana 16.02.2018. godine)
 
Zakon o upravljanju otpadom -162.32 KB
("Službene novine Federacije BiH" br. 33/03 i 72/09)
Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom 92-17.pdf
("Službene novine Federacije BiH" br. 97/17)
 
Zakon o zaštiti okoliša -224.99 KB
("Službene novine FBiH" broj 38/09, 33/03 )
 
Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2002/96/EC
 
Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2012/19/EC

Cjenovnik usluga za period od 2019. godine. 

Razred EE opreme

Naziv razreda EEO

Period 2019.

 

 

KM/kom

R1

Veliki aparati za domaćinstvo

1,80

R1a

Aparati za hlađenje i zamrzavanje

7,50

R1ac

Klima uređaji

6,00

R2

Mali  aparati za domaćinstvo

0,20

R3

Oprema informatičke tehnologija (IT) i oprema za telekomunikacije

0,20

R3a

Monitori

3,00

R4

Oprema široke potrošnje za razonodu

0,20

R4a

Televizijski prijemnici

4,20

R5

Oprema za osvetljenje: osvjetljenja

0,10

R5a

Oprema za osvetljenje: sijalice ostale

0,10

R5 fluo

Oprema za osvetljenje: štapičaste fluorescentne sijalice

0,04

R6

Električki i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

0,20

R7

Igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport

0,06

R8

Medicinske naprave (osim inplantiranih i infektivnih proizvoda)

1,50

R9

Instrumenti za praćenje i nadzor

1,50

R10

Automati

3,60

R SO

Razred Sitna oprema (sva oprema manja od 1kg, osim sijalica)

0,10